Indicador Mensal de Actividade Económica (IAE - Açores) - Agosto 2020