Indicador Mensal de Actividade Económica (IAE - Açores) - Novembro 2019