Indicador Mensal de Actividade Económica (IAE - Açores) - setembro 2021